Aktivitetar

Leirskule-programmet ved UWC Leirskule er svært variert og omfangsrikt.

Dagen blir delt inn i eigne program for føremiddag, ettermiddag og kveld.

Hovudvekta av aktivitetane ligg på friluftslivsaktivitetar som rappellering, kano, kajakk, bogeskyting og utekjøkken. I tillegg får elevane prøve matlaging og utflukt, for ikkje å gløyme avslutningsfesten!

For to kveldar vil borna også få benyte det flotte bassenganlegget på Haugland. Vassklia er svært populær blant elevane!

Alle aktivitetane føregår i trygge rammer under leiing av kyndig og sertifisert personale og vi har stort fokus på at alle barna skal oppleve meistring og glede ved å vere ute i naturen.

UWC Leirskule gjer at elevane får ein unik muligheit til å bli kjent med ungdom frå heile verda!

Føremiddagsaktivitetar

Ein formiddag vert gruppa delt i to. Halvparten av elevene får prøve seg på å lage mat på stormkjøkken, mens den andre halvparten er ute i kano. Andre formiddag vert aktivitetene snudd, slik at alle elevene får være med på begge aktivitetene. Siste dagen vi går turen til Jensbua kystkultursenter med kano.

TURDAGEN

Vi går turen til Jensbua kystkultursenter med kano, og videre på ein liten vandretur til Lillingstonheimen og Fredensborgparken. Lokal kulturhistorie og naturgeografi er tema for turen.

UTEKJØKKEN

Når vi har utekjøkken samlar vi gruppa og går ut til Trulsneset. Vi fyrer bål og stormkjøkken, og lagar pizza og kakao. Vi samlast og kosar oss med det vi har laga før vi går tilbake til leirskulen.

KANO

Kanopadling krev samarbeid og kommunikasjon! Når vi har kanopadling held vi oss i bukta ved leirskulen og øver på padletak og samarbeid gjennom leikar og øvingar.


Ettermiddagsaktivitetar

Alle elevane må på førehand velje to av fire mulige aktivitetar, ein for kvar dag. Sjå under for kva aktivitetar ein kan velje mellom.

RAPPELLERING

Elevene lærer om rappellering som ferdselsteknikk i fjellet. Nedfiring frå 18m høg fjellvegg. Dette er ein spennande aktivitet der elevane virkelig får kjenne at det kriblar i magen.

BUSHCRAFT

Gjennom praktiske øvingar og introduksjon får elevane lære seg og lage ein gapahuk som det går an å overnatte i, og fyre opp bål utan fyrstikker!

KAJAKK

KAJAKK

Kajakkpadling går føre seg på fjorden i ei trygg og oversiktleg bukt ved leirskulen. Alle må ha på våtdrakt og padlevest. Du får lære grunnleggjande padleteknikkar gjennom leikar på sjøen. Denne aktiviteten gir også høve til mindre symjeturar.

BOGESKYTING

BOGESKYTING

Med god hjelp frå studentane lærer du dei riktige teknikkane for å skyte med pil og boge. Kanskje treff du blink óg?


Kveldsaktivitetar

På UWC Leirskule er det mykje aktivitet, også på kveldane!
Elevane kan benytte bassenganlegget 2 kveldar. Onsdag er det internasjonal aften saman med studentane og torsdag avsluttar vi med kake og avslutningsfest!

BADELAND

BADELAND

Kveldane mandag og torsdag har alle tilbod om fri bading. I det flotte bassenganlegget er det 25 m basseng og vassklie. Tilsette på leirskulen er badevakter.

ONSDAG KVELD

ONSDAG KVELD

Onsdag kveld er det lagt opp til aktiviet saman med studentene ved UWC RCN. Denne undervisningsøkten er framleis under planlegging saman med studentene, og vi må komme tilbake med meir informasjon ved starten av opphaldet.

AVSLUTNINGSFEST

AVSLUTNINGSFEST

Siste leirskulekveld, torsdag, er det felles avslutning! Klassane skal førebu underhaldning og vise for kvarandre før det blir quiz og kake. Inviter gjerne studentane som ein har blitt kjent med i løpet av veke til avslutningsfesten!


 

Vekesprogam

Gjennom eit opphald på UWC leirskule får elevane moglegheit til å delta i ein rekke spennende og lærerike friluftslivsaktiviteter. Mandag er ankomstdag og handlar mest om å informasjon om leirskulen og veka som kjem, samt å bli kjent med området og andre elevar som besøker leirskulen. Tirsdag, onsdag og torsdag er undervisninga er delt inn i tre blokker; formiddagsaktivitet, ettermiddagsaktivitet og kveldsaktivitet. Fredag er avreisedag og går med til opprydding og pakking før avreise

Vi tek atterhald om at små endringar i oppsatt vekeplan og aktivitetar kan forekomme i tida fram mot leirskoleoppholdet. 


Bildearkiv

I bildekarusellen under har vi samla mange bilder frå UWC Leirskule og alt det kjekke vi held på med i løpet av ei veke!

Til toppen av sida