Personvern og cookies

Analytics

Norsk

UWC Connects nettsted bruker Matomo for analyser.

Vi bruker ikke informasjonskapsler for analyseformål og alle IP-adresser er anonymiserte, vi oppretter ingen brukerprofil og vi sporer deg ikke på tvers av flere dager eller nettsteder. Vi bruker Matomo cloud som vert, dette betyr at dataene dine forblir i EU, på servere i Tyskland og Irland. Vi respekterer også brukernes ønsker om å aktivere «Do Not Track» i nettleseren og vil ikke spore brukere med dette aktivert.

Matomo Clouds retningslinjer for personvern (englesk)

English

UWC Connect’s website uses Matomo for analytics.

We do not use cookies for purposes of analytics and all IP Addresses are anonymised, we do not create a user profile and we do not track you across mutiple days or websites. We use Matomo cloud as our host, this means your data stays in the EU, in servers located in Germany and Ireland. We also respect users wishes to enbable “Do Not Track” in the browser and will not track users with this option enabled.

Matomo Cloud’s Privacy Policy

 

Dei fleste nettlesarar er stilt inn til å akseptere cookies, men du kan sjølv endre desse innstillingane i din nettlesar. Om du ønskjer at cookies ikkje skal nyttast kan du endre innstillingane slik at den automatisk avvisar eller spør deg kvar gong ein nettstad forsøkjer å lagre ein cookie. Informasjon om korleis du gjer dette finst mellom anna via hjelpefunksjonen til den nettleseran du bruker.