Opplev verda på
UWC Leirskule

På Haugland har det blitt arrangert leirskule i over 30 år. Vår lange erfaring, deltaking av ungdomar frå heile verda og unike tilbod sikrar ei leirskuleveke borna aldri vil gløyme!

Ein viktig del av eit leirskuleopphald er aktivitetane ein er med på. La oss vise deg vårt tilbod.

Våre aktivitetstilbod

Eit leirskuleopphald skal vere både trygt og komfortabelt. Vi har alt du treng.

Våre fasilitetar

Lyst til å besøke oss?

Ta kontakt med oss på telefon +47 5773 7007 eller på e-post leirskule@uwcrcn.no.