UWC Leirskule

Opplev verda på UWC Leirskule

Endeleg vert enno fleire studentar med som instruktørar på UWC Leirskule. Under covid måtte vi diverre halde besøkjande og UWC-elevar separert. Men no er vi klar til å rigge programmet på ny. Vi skal bruke våren til å gradvis introdusere studentar tilbake i programmet og vi ser fram til alle dei gode møta mellom norske skulebarn og ungdommar frå heile verda!

UWC Leirskule er i so måte unik – og det er ingen andre stader i Noreg kor norske skulebarn kan reise på leirskule og møte ungdommer frå nær 90 ulike nasjonar.

I tillegg til muligheita til å praktisere engelsk på leirskulen, håpar og trur vi dette er med på å skape internasjonal forståing og respekt for kvarandre sine kulturar!
I tillegg skal ein sjølvsagt ta del i mange av dei tradisjonelle opplevingane som høyrer med ei veke på leirskule, som frilufstlivsaktivitetar.
Ei veke på UWC Leirskule er innhaldsrik og variert med aktivitet frå morgon til kveld!

Vi har som målsetnad at alle som kjem hit skal oppleve meistring og glede, og dei gode tilbakemeldingane frå skulebarn og lærarar viser at ei veke på UWC Leirskule gir nettopp dette!

 

Vi gler oss til leirskulesesongen startar opp etter påske! Ta gjerne kontakt for eit uforpliktande tilbod