Personvern og cookies

uwcconnect.com nyttar Google Analytics til å samle inn informasjon om korleis nettstaden blir brukt. Dette skjer i ei anonymisert form ved hjelp av cookies, og informasjonen kan ikkje sporast tilbake til individuelle brukarar. Hensikta med denne informasjonsinnsamlinga er for UWC Connect å få kunnskap om kor mange som besøker desse nettsidene, kva land dei kjem frå, og kva type plattformer som blir nytta til å besøke sidene.

Dei fleste nettlesarar er stilt inn til å akseptere cookies, men du kan sjølv endre desse innstillingane i din nettlesar. Om du ønskjer at cookies ikkje skal nyttast kan du endre innstillingane slik at den automatisk avvisar eller spør deg kvar gong ein nettstad forsøkjer å lagre ein cookie. Informasjon om korleis du gjer dette finst mellom anna via hjelpefunksjonen til den nettleseran du bruker.