Aktivitetsleir på Haugland 2020!

Ved campus til UWC RCN på Haugland er det eit perfekt miljø for aktivitetar både ved land og i sjø. Våre erfarne instruktørar ønsker alle born frå 1 klasse til 7 klasse velkomne til innhaldsrike og artige dagar saman tilpassa sesong og klima! Fjorårets sommerleirar var ein suksess med over 100 barn som deltok på leir. I år utvidar vi tilbodet og tilbyr leir også i dei andre skuleferiane!

Aktivitetsprogrammet blir sjølvsagt tilpassa sesongen vi er i, men vi garanterer kjekke opplevingar som inkluderer kano, pil & boge, vere i basseng, rebusløyper, turar og mange andre kjekke aktivitetar. Dei eldste borna (frå og med 5 klasse) vil få prøve kajakk og klatring gitt passande vér.


<!–

Vinterferie

Måndag 17 – Fredag 21 februar (veke 8)
Påmeldingsfrist 9.februar

Påmelding stengt–>

Sommarleir

Måndag 22 – Fredag 26 juni (veke 26)
Påmeldingsfrist 1.juni

Meld deg på her – veke 26!

Måndag 10 – Fredag 14 august (veke 33)
Påmeldingsfrist 15.juli

Meld deg på her – veke 33!

Tidspunkt kl. 08.00 — kl. 15.30 alle dager. Det er fint mulig å kun melde seg på einskilde dagar.

NB! Dette er ikkje ein overnattingsleir.

Pris:
kr 350,- per dag
kr 1500,- per veke (søskenrabatt kr 250,- per søsken ved booking av heil veke)

Avbestilling etter utløp av påmeldingsfrist vert fakturert i sin heilskap i høve booking.
Utstyrsliste blir ettersendt ved utløp av påmeldingsfrist, men er i hovedsak gode uteklede tilpassa sesong og byteklede, samt badeklede. Nistepakke må ein også ta med.

Vi tek atterhald om nok påmelde.